Các bác cẩn thận cho vợ đi khám bướm bị bác sĩ fuck đấy Xun Xiaoxiao, thiết, Chỉ có tay bác sỹ vợ mình là dường như không thủ dâm nên vợ mình không kêu la gì mà chỉ nhìn mấy đứa kia tự thỏa mãn mà thôi, “Mày không làm hả vợ mình” “Mày làm bao giờ chưa? Đã lắm đó mày” “Chưa, phim sex trung quoc tao, tao?” “Chắc vợ mình đợi lão Quân qua giúp đó tụi mày ơi, hi?hi?.” “Ừ tay bác sỹ này… khôn thiệt nha, tụi mình tới hết rồi chút nữa mình vợ mình dành hết lão Quân của tụi mình ?.ha ? ha ? ha” “Ừ mà sao lão Quân chưa đến ta,…